Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Yatta.pl

Słowniczek

Wyświetl kategorię:

Hasła z kategorii: fanfiction

Alternative Universe
Z ang. „alternatywny świat”

W przypadku fanfików określenie każdej historii, która rozgrywa się w świecie, w którym zostały wprowadzone celowe różnice względem świata opisanego w utworze oryginalnym (por. kanon). Zakres zmian może być dowolny, od drobnych (np. wprowadzenie fikcyjnego przedmiotu) poprzez mające większy wpływ na fabułę (np. pozostawienie przy życiu postaci, która w utworze oryginalnym nie żyje) aż po osadzenie akcji w całkowicie odmiennym świecie.

Alternative Universe jest terminem bardzo ogólnym, w którym w ten czy inny sposób mieszczą się niemal wszystkie fanfiki. Dlatego też najczęściej stosowane są bardziej szczegółowe podziały, np. ze względu na zmiany w charakterze lub rolach postaci, miejsce akcji (por. Coffee Shop AU, High School AU), czas akcji.

Do wartych wyróżnienia przypadków Alternative Universe należą fusion i crossover.
Kategorie: fanfiction
Angst
Z niem. „lęk, niepokój”.

W przypadku fanfików lub w fandomie mangi i anime używane często określenie wątków depresyjnych lub wyjątkowo dramatycznych, wstrząsających. Ponieważ nieodłącznym elementem angstu jest dręczenie lub gnębienie psychiczne bohaterów, to słowo przenosi się także na ich zachowanie. „Angstujący bohater” to postać, która roztrząsa i rozpamiętuje swój ciężki los, często w postaci obszernych monologów.
Kategorie: termin, fanfiction, fandom
Any Two Guys link
Zobacz: Slash
Kategorie: fanfiction
ATG link
Zobacz: Slash
Kategorie: fanfiction
AU link
Zobacz: Alternative Universe
Kategorie: fanfiction
Cliffhanger
Zakończenie (odcinka, rozdziału lub całego utworu) urywające akcję w dramatycznym momencie (nazwa wzięła się od „bohatera wiszącego nad przepaścią”), bez zamykania wątków.

Fandomowe określenia: cliff, klif.
Kategorie: anime/manga, termin, fanfiction
Crossover
Z ang. „krzyżówka, skrzyżowanie”

Zabieg polegający na umieszczeniu w fabule bohaterów więcej niż jednego utworu (jednego lub różnych autorów). Możliwe wariacje tego motywu obejmują umieszczenie bohaterów w odrębnym, nowym świecie lub umieszczenie bohaterów jednego utworu w uniwersum drugiego utworu (i ich spotkanie z bohaterami z tego uniwersum)

Specyficzną odmianą crossovera jest fusion (z ang. „połączenie”), polegające na obsadzeniu bohaterów jednego utworu w rolach bohaterów innego utworu.

Crossovery bywają tworzone oficjalnie, najczęściej w celu promowania jednego tytułu wśród fanów innego tytułu. Są także bardzo często wykorzystywane w twórczości fanowskiej.
Kategorie: termin, fanfiction, anime/manga
Drabble
Krótka forma literacka licząca dokładnie sto słów. Jej celem jest dążenie do zwięzłości i klarowności przekazu, zamysłu autora. Często wykorzystywana w fanfiction lub jako element „wyzwań” literackich.

Dribble to forma wywodząca się z drabble, w której objętość tekstu wynosi dokładnie pięćdziesiąt słów.

Drouble (połączenie „drabble” i ang. „double” – „podwójny”) to forma, w której objętość tekstu wynosi dokładnie dwieście słów.

Warto pamiętać, że nie wszyscy autorzy fanfików ściśle stosują się do tych limitów i może się zdarzyć, że drabble jest używane na określenie każdego krótkiego utworu (poniżej tysiąca słów).
Kategorie: fanfiction, termin
Dribble link
Zobacz: Drabble
Kategorie: fanfiction
Droubble link
Zobacz: Drabble
Kategorie: fanfiction
Fanfiction
Z ang. „fan” i „fikcja”, spolszczane jako fanfik lub fik/fic.

Fanowski tekst literacki, zazwyczaj wykorzystujący jako bazę cudzą twórczość (film, książkę, grę) lub (rzadziej) realne osoby, np. ze świata popkultury. Klasycznie rozumiane fanfiki pozwalają fanom opisywać wydarzenia nieujęte w oryginalnym utworze, eksplorować nowe scenariusze i rozwijać wątki związane z ulubionymi postaciami. Fanfiki mogą mieć dowolną długość – od miniatur (por. drabble) do obszernych powieści.

Fanfiki mogą naruszać prawa autorskie (wiele zależy od systemu prawnego danego kraju), w praktyce jednak rzadko są aktywnie ścigane. Niektórzy autorzy zachęcają wręcz fanów do takiej twórczości, traktując to jak formę promocji (często dodają jednak, że np. nie życzą sobie utworów z treściami tylko dla dorosłych), inni bardzo stanowczo zastrzegają, że uważają taką twórczość za niedopuszczalną.

Real Person Fiction (RPF, z ang. „fikcja dotycząca prawdziwych osób”) to specyficzny i kontrowersyjny dział fanfików, których bohaterami są osoby istniejące realnie – aktorzy, piosenkarze, sportowcy, politycy.
Kategorie: anime/manga, fanfiction, termin
Fanfik link
Zobacz: Fanfiction
Kategorie: anime/manga, fanfiction, termin
Fusion link
Zobacz: Crossover
Kategorie: fanfiction, termin
Gen
Z ang. „general audience” – „dla wszystkich odbiorców”

Rodzaj fanfika, w którym fabuła nie koncentruje się na wątkach romantycznych (często nie ma ich w ogóle) i nie zawiera treści erotycznych.
Kategorie: fanfiction
Gender bender
Z ang., konstrukcja niepoprawna i oparta na celowym rymie, w wolnym przekładzie „wyginanie/odkształcanie płci”

W zachodnim fandomie mangi i anime, a także w fanfikach, określenie motywu fabularnego polegającego na tym, że postać (często główny bohater lub bohaterka) nieoczekiwanie zmienia płeć. Zmiana może mieć charakter trwały lub przejściowy i z reguły jest dokonywana w sposób magiczny, za pomocą technologii science­‑fiction lub nieistniejących procedur medycznych. To określenie nie jest w zasadzie używane w odniesieniu do tytułów, które temat tożsamości płciowej i transseksualizmu traktują poważnie.
Kategorie: anime/manga, fandom, fanfiction
In Character link
Zobacz: Out of Character
Kategorie: fanfiction, termin
Mary Sue
Od imienia bohaterki satyrycznego fanfiku do serialu Star Trek; bywa spolszczane jako merysuła, merysujka lub Maria Zuzanna.

Bohaterka tekstu literackiego, zazwyczaj będąca alter ego autorki i w znacznym lub wręcz absurdalnym stopniu wyidealizowana. Typowe dla postaci określanych jako „Mary Sue” są wybitna uroda i inteligencja, jeśli dotyczy – wyjątkowe zdolności nadprzyrodzone, niezwykłe pochodzenie oraz atrakcyjność dla innych bohaterów (w przypadku fanfików w szczególności dla bohaterów utworu źródłowego). Jest to określenie zdecydowanie pejoratywne, używane przede wszystkim w przypadku marnej, grafomańskiej twórczości.

Męskim odpowiednikiem Mary Sue jest Gary Stu.

Potocznie określenie „Mary Sue” (lub „Gary Stu”) bywa używane w odniesieniu do książek, filmów itd., do postaci uznanych przez fanów za zbyt wyidealizowane w porównaniu z resztą obsady. Z czasem przeniesiono je także na inny typ – główną bohaterkę (lub głównego bohatera), która jako postać jest całkowicie bezbarwna, jednak zostaje jej przypisana niewspółmierna do charakteru rola fabularna.

W internecie można znaleźć obszerne listy cech charakterystycznych lub „testy” pozwalające sprawdzić, czy dana postać spełnia warunki uznania jej za Mary Sue. Trzeba jednak pamiętać, że są one zawodne – wiele punktów w takich zestawieniach pokrywa się z cechami często spotykanymi (lub wręcz pożądanymi) w przypadku głównego bohatera lub głównej bohaterki. Prawdziwym wyróżnikiem Mary Sue jest więc nie sam zestaw cech, jakimi jest obdarzona, ale nieudolność konstrukcji takiej postaci.
Kategorie: fanfiction
Ograniczenia wiekowe
Na wielu zbiorczych stronach z fanfikami stosowany jest system wywodzący się z oficjalnego amerykańskiego systemu klasyfikacji filmów. Ma on na celu określenie, dla jakich odbiorców jest odpowiedni dany tekst i został również przejęty przez wielu autorów fanfików lub innych tekstów literackich, którzy posługują się nim niezależnie od miejsca publikowania utworów.

Ponieważ jest to system nieformalny, nazwy poszczególnych kategorii i stawiane im wymogi mogą być różne; nie ma także pełnej gwarancji, że tekst oznaczony w ramach danej kategorii faktycznie będzie do niej należeć.

Podstawowy i oficjalny system klasyfikacji filmów wyróżnia następujące kategorie:

  • G (z ang. general – „ogólny”) – treści odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych
  • PG (parental guidance – „pod nadzorem rodziców”) – zawiera treści, które mogą nie być odpowiednie dla dzieci (zalecany jest nadzór rodziców)
  • PG­‑13 – zawiera treści, które mogą nie być odpowiednie dla dzieci poniżej trzynastu lat (zalecany jest nadzór rodziców)
  • R (restricted – „ograniczone”) – dzieci poniżej siedemnastu lat mogą się zapoznać z tymi treściami tylko w obecności rodziców (zwykle tej kategorii towarzyszy szczegółowe wyjaśnienie, co jest powodem takiej klasyfikacji)
  • NC­‑17 – treści nieprzeznaczone dla osób poniżej siedemnastu lat

Kategorie: fanfiction
Omake
Z jap. omake – coś dodatkowego. W ten sposób nazywane są wszelkie darmowe dodatki do kupowanych produktów, niezależnie od branży.

Jest to także każdy bonus dodawany do tomiku mangi lub płyty z anime. Może to być jakiś gadżet, ale także dodatkowy odcinek lub odcinki (zob. odcinek specjalny), inne materiały promocyjne (np. wywiady z twórcami) lub króciutki komiks.

W fanfikach omake jest używane jako określenie dodatkowych rozdziałów, zazwyczaj o treści humorystycznej i luźno związanych z osią fabuły, często pisanych za przyzwoleniem autora przez osoby trzecie.
Kategorie: anime/manga, słownik, termin, fanfiction
One True Pairing link
Zobacz: Pairing
Kategorie: fandom, fanfiction
OOC link
Zobacz: Out of Character
Kategorie: anime/manga, fanfiction, termin
OTP link
Zobacz: Pairing
Kategorie: fandom, fanfiction
Out of Character
Z ang. „niezgodnie z charakterem”

Używane w wielu fandomach w przypadku filmów, seriali, książek etc. określenie zachowania postaci kontrastującego w nieuzasadniony i nielogiczny sposób z jej wcześniejszym zachowaniem.

W przypadku fanfików są to elementy charakteru postaci odbiegające od ich wersji oryginalnej w istotnym stopniu i w sposób, który nie znajduje uzasadnienia w oryginalnym utworze.

Przeciwieństwem Out of Character w fanfikach jest In Character (z ang. „zgodnie z charakterem”), czyli zachowanie cech charakteru danej postaci występujących w utworze oryginalnym lub rozwinięcie ich o cechy do nich pasujące.
Kategorie: fanfiction, termin, anime/manga
Pairing
Z ang. „para”

Używane w wielu fandomach oraz w środowisku twórców fanfiction określenie pary – dwójki bohaterów połączonych więzią romantyczną.

Pairing kanoniczny to para, którą w oryginalnym utworze łączy (lub też łączyła) faktyczna więź romantyczna. Z kolei pairing niekanoniczny może obejmować wszystkie domniemane i wyimaginowane romanse, na zasadzie „jak pięknie by było, gdyby X i Y zostali parą”.

One True Pairing (OTP – z ang. „jedyna prawdziwa para”) to pairing z danego utworu, który zyskał największą popularność wśród fanów. Nie jest równoznaczny z pairingiem kanonicznym – czasem mogą się one pokrywać, często jednak fani uznają, że bardziej odpowiadałby im wątek romantyczny poprowadzony pomiędzy innymi postaciami. W praktyce OTP bywa używane w wielu fandomach jako podkreślenie prywatnej preferencji mówiącego (por. shipping).

Wartym wyróżnienia podgatunkiem pairingów niekanonicznych są slash i femslash.
Kategorie: termin, fandom, fanfiction
Prequel
Utwór (film, komiks, utwór literacki) należący do cyklu i ukazujący wydarzenia wcześniejsze niż poprzednia (główna) pozycja w tym cyklu.

Dla przykładu: film X możemy nazwać prequelem filmu Y, jeśli akcja filmu X rozgrywa się chronologicznie wcześniej niż akcja filmu Y, ale premiera filmu X miała miejsce po premierze filmu Y (por. sequel).
Kategorie: termin, anime/manga, fanfiction
Rating link
Zobacz: Ograniczenia wiekowe
Kategorie: fanfiction
Real Person Fiction link
Zobacz: Fanfiction
Kategorie: fanfiction, termin
Retrospekcja
Wplecione w bieżącą narrację filmu, komiksu lub książki sceny z przeszłości, często prezentowane jako wspomnienia kogoś z bohaterów. Retrospekcje mają różną postać, od pojedynczych scen lub kadrów, do dłuższych epizodów i wątków. Przez twórców mang i (w szczególności) anime bywają nadużywane w celu odwleczenia momentu kulminacyjnego; dlatego też są często stereotypowo znielubiane przez fanów.
Kategorie: termin, anime/manga, fanfiction
Self-insertion
Z ang. „wstawienie siebie”

Ogólne określenie wszystkich przypadków, w których autor wprowadza do wymyślonej przez siebie fabuły postać będącą jego odpowiednikiem. Może to mieć miejsce w fanfikach lub tekstach oryginalnych; nie stosuje się jedynie do literatury faktu (pamiętniki, autobiografie). Jeśli postać wprowadzona przez autora jest nadmiernie wyidealizowana, mówimy zazwyczaj o Mary Sue.
Kategorie: fanfiction
Sequel
Utwór (film, komiks, utwór literacki) należący do cyklu i ukazujący wydarzenia późniejsze niż poprzednia (główna) pozycja w tym cyklu.

Dla przykładu: film X możemy nazwać sequelem filmu Y, jeśli akcja filmu X rozgrywa się chronologicznie później niż akcja filmu Y, a premiera filmu X miała miejsce po premierze filmu Y (por. prequel).
Kategorie: termin, anime/manga, fanfiction
Slash
Od ang. nazwy ukośnika (/), używanego w wielu portalach internetowych w opisach fanfików i innych tekstów literackich do oznaczenia występujących w danym tekście wątków romantycznych lub erotycznych (np. X/Y oznacza wątek romantyczny między X i Y).

Gatunek internetowej twórczości literackiej, koncentrujący się na romantycznych lub erotycznych związkach osób tej samej płci. Uważa się, że slash wywodzi się z fanfików do cyklu Star Trek i początkowo był używany wyłącznie w przypadku twórczości fanowskiej, na określenie tekstów zawierających wątek romantyczny pomiędzy dwoma postaciami tej samej płci, które w oryginale nie miały orientacji homoseksualnej. Obecnie jest stosowany o wiele szerzej i może określać dowolny tekst, w którym występuje para homoseksualna.

W zależności od fandomu slash może oznaczać wszystkie związki homoseksualne lub tylko związki męsko­‑męskie (por. femslash).

Any Two Guys (ATG, z ang – „dowolna para facetów”) to podgatunek slasha, w którego fabule można umieścić bez szkody dla opowiadanej historii dowolną parę bohaterów danego utworu. Tego rodzaju fanfiki mają zazwyczaj charakter erotyczny lub wręcz pornograficzny.
Kategorie: termin, fandom, fanfiction
Songfik
Z ang. song – „piosenka” i fiction – „fikcja”

Utwór literacki (może, ale nie musi być to fanfik), w którego treść jest wpleciony tekst piosenki lub wielu piosenek. Songfik może mieć różną konstrukcję – piosenka może być wpisanym w fabułę wtrąceniem (np. śpiewana przez kogoś z bohaterów) lub pojawiającym się w narracji motywem przewodnim.
Kategorie: fanfiction
Spin-off
Utwór (film, komiks, utwór literacki) powiązany z innym utworem (lub cyklem), ale niezależny od głównej osi fabuły.

Najczęstsze przykłady spin­‑offów to utwory, w których głównym bohaterem jest postać drugoplanowa lub epizodyczna z głównego tytułu lub rozwijające wątek, o którym w głównym tytule była tylko wzmianka. Granice między spin­‑offem a sequelem lub prequelem nie są ostre, najczęściej jednak o spin­‑offie mówimy, gdy znajomość jego fabuły nie jest bezpośrednio potrzebna do zrozumienia świata lub fabuły głównego tytułu.
Kategorie: anime/manga, fanfiction, termin
Spoiler
Z ang. „spoil the fun” – psuć zabawę, czasem spolszczane do „spojler”.

Informacja zdradzająca istotne elementy fabuły, mogąca popsuć przyjemność oglądania lub czytania osobie nieznającej danej pozycji. Fandomowa etykieta zakłada, że spoilery w internetowych wypowiedziach należy ukrywać za pomocą stosownych opcji formatowania lub też uprzedzać o ich obecności, tak by czytelnicy mogli sami zdecydować, czy chcą się z nimi zapoznać.
Kategorie: anime/manga, termin, fandom, fanfiction
» Powrót do listy haseł