Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Dango

News

Konkurs dla fanów Japonii

Avellana - 18.11.2011

Słownik japońsko-polskiMyślisz o nauce japońskiego? Nie chcesz się wygłupić, cytując wypowiedź ulubionej postaci? A może interesuje Cię po prostu, co dokładnie oznacza zasłyszane w anime słówko? Nakładem wydawnictwa Edgard ukazał się właśnie Słownik japońsko­‑polski, zawierający 12 000 haseł – zarówno starych, jak i współczesnych wyrazów. O przydatności słownika dla osób uczących się już od jakiegoś czasu japońskiego pisać nie trzeba, jednakże ta konkretnie publikacja przyda się nawet kompletnym laikom. Cytując wydawcę:

Słownik opracowany został według łacińskiej kolejności alfabetycznej. Hasła podane są w rōmaji (zgodnie z najbardziej popularną na świecie transkrypcją Hepburne'a), ale także zapisane hiraganą oraz znakami kanji, jeśli taki zapis jest w praktyce stosowany. Zapożyczenia z języków europejskich oraz nazwy botaniczne i zoologiczne zapisane są katakaną.

Niniejszym proponujemy też naszym czytelnikom (to Wy!) nowy konkurs: do wygrania są dwa ufundowane przez wydawnictwo Edgard egzemplarze Słownika japońsko­‑polskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zapoznać się z regulaminem poniżej i do północy 25 listopada przesłać na adres konkurs@tanuki.pl odpowiedzi na następujące pytania:

1) W jakich okolicznościach używamy słów „tada ima” i „okaerinasai”?

2) Wymień dwa podstawowe sposoby odczytywania znaków japońskich.

3) Jak nazywa się formalny język japoński?

4) Co dosłownie znaczy „itadakimasu”?

5) Wymień alfabet i sylabariusze języka japońskiego.

Słowniki zostaną rozlosowane wśród osób, które udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi. Gorąco zachęcamy do spróbowania szczęścia!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną „organizatorem”).

2. 1. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto w terminie do dnia 25 listopada 2011 r. wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e­-mail zawierający imię, nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane powyżej, potwierdzając w ten sposób udział w konkursie.
2. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w sposób inny niż w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które nie dotarły do niego, lub dotarły po dniu 25 listopada 2011 r.
3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko jeden e­-mail z treścią określoną w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Kolejne e­-maile nie będą uwzględniane.

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

5. Nagrodą w konkursie są dwa egzemplarze Słownika japońsko­‑polskiego, wydanego nakładem wydawnictwa Edgard.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane powyżej

9. 1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do dnia 25 listopada 2011 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e­-mail zawierający największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymują w nagrodę słownik wymieniony powyżej.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

11. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 26 listopada 2011 r.

12. Nagrody organizator konkursu prześle pocztą. Uczestnik konkursu któremu przysługuje nagroda zobowiązuje się do podania organizatorowi adresu na który należy wysłać nagrodę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia mailowego o wygranej, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.

13. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na e-­mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e­-mailem, nie będą rozpatrywane.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

Brak komentarzy.

  • Dodaj komentarz