Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Komikslandia

Słowniczek

Siscon

Zniekształcone ang. sister complex – „kompleks siostry”.

Określenie osoby mającej obsesję na punkcie swojej siostry. W odróżnieniu od loliconu, nie musi chodzić o fascynację na tle romantycznym lub erotycznym, może to także być zbyt daleko posunięta nadopiekuńczość, nadmierny podziw etc. Angielski źródłosłów sprawia, że – w odróżnieniu od form japońskich – termin siscon może dotyczyć obsesji na punkcie zarówno starszej, jak i młodszej siostry. W zachodnim fandomie określenie może być także stosowane w odniesieniu do anime, mang i gier zawierających tego rodzaju wątki lub fanserwis.

Analogicznym określeniem w przypadku obsesji na punkcie brata jest brocon, z ang. brother complex – „kompleks brata”).

Kategorie: anime/manga, termin

» Powrót do listy haseł