Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Komikslandia

Słowniczek

Next-Gen fic

Z ang. next generation – „następne pokolenie”

Rodzaj fanfika, w którym bohaterami są dzieci lub kolejne pokolenia potomków postaci kanonicznych. Terminu next­‑gen fic używa się, jeśli bohaterowie są postaciami wymyślonymi przez autora fanfika lub zostali tylko wspomnieni w oryginale (zazwyczaj w epilogu), natomiast nie w przypadku, gdy odgrywają jakąś rolę w oryginalnym utworze.

Kategorie: termin, fanfiction

» Powrót do listy haseł