Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Dango

Słowniczek

Manga

Ogólne określenie komiksu w Japonii oraz powszechnie używane na Zachodzie określenie komiksów stworzonych w Japonii i przez japońskich autorów. Podobnie jak w przypadku anime granica nie jest ostra – zdarzają się przypadki japońskich twórców publikujących swoje prace poza Japonią lub też (rzadko) cudzoziemców wydających komiksy w Japonii. Słowem używanym w Japonii, a obecnie także na Zachodzie, na określenie autora mang jest mangaka.

Obecnie funkcjonują liczne określenia pochodne od słowa „manga”, definiujące kraj pochodzenia lub sposób publikacji. Do najczęściej używanych należą manhwa (komiks koreański) i manhua (komiks chiński, w tym pochodzący z Tajwanu). Z kolei webmanga (webmanhwa etc.) to manga publikowana oryginalnie w internecie, w wersji elektronicznej.

OEL manga (z ang. original English­‑language manga – „manga oryginalnie (wydana) w języku angielskim”) to zbiorcze określenie wszystkich komiksów naśladujących stylistykę kojarzoną z mangą, wydawanych w języku angielskim (inny będący w użyciu termin to amerimanga).

Kategorie: anime/manga, termin

» Powrót do listy haseł