Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Studio JG

Słowniczek

Ero guro

Zniekształcone ang. erotic grotesque – „groteska erotyczna”

Określenie wywodzące się z japońskiego nurtu artystyczno­‑literackiego powstałego w latach 30. dwudziestego wieku. Obecnie kojarzone przede wszystkim z groteskową pornografią, łączącą erotykę z przemocą i okaleczaniem w sposób daleko wykraczający poza zwykłe rozumienie „fetyszu”.

W fandomie zachodnim ero guro bywa skracane do guro. Określenie guro może być przenoszone na nurt horroru koncentrującego się na grotesce i wywoływaniu w odbiorcy obrzydzenia, ale pozbawionego elementów erotyki.

Kategorie: anime/manga, termin

» Powrót do listy haseł