Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Otaku.pl

News

Konkurs Sword Art Online

Avellana - 7.12.2014

Dopiero co zakończył się poprzedni konkurs, a my już ogłaszamy następny! Musimy jednak się przyznać, że tym razem nie wszystko udało się załatwić po naszej myśli. Pierwotnie nagrodami w konkursie miały być dwie roczne subskrypcje na grę MMORPG nowej generacji, zatytułowaną Sword Art Online. Niestety została ona wycofana z rynku zaraz po wyjściu z fazy testów beta – producent nie podał żadnych informacji dotyczących powodów tej decyzji. To oznacza, że musicie się zadowolić instrukcją obsługi: do wygrania są dwa egzemplarze pierwszego tomu Sword Art Online, które ukazały się właśnie nakładem wydawnictwa Kotori. Aby je zdobyć, wystarczy zapoznać się z regulaminem i odpowiedzieć na poniższe pytania:

1) Jak nazywał się czarny miecz, którym Kirito posługiwał się w tytułowej grze Sword Art Online?

2) Jakiego nicka używała władczyni Sylphów w grze Alfheim Online?

3) Jakiej grze poświęca czas główny bohater w 5 i 6 tomie Sword Art Online?

ZASADY

0. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

1. Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@tanuki.pl.

2. W mailu wraz z odpowiedziami podajcie imię i nazwisko.

3. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców na udział w konkursie.

4. Na odpowiedzi czekamy do północy 13 grudnia 2014 r.

5. Tomiki zostaną rozlosowane wśród osób, które udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi.

Jak zawsze zachęcamy do spróbowania szczęścia!


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną „organizatorem”).

2.1. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do w terminie do dnia 13 grudnia 2014 wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e­‑mail zawierający imię i nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane powyżej, potwierdzając w ten sposób udział w konkursie.

2.2. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w sposób inny niż w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które nie dotarły do organizatora, lub dotarły po dniu 13 grudnia 2014.

2.3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko jeden e­‑mail z treścią określoną w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Kolejne e­‑maile nie będą uwzględniane.

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

5. Nagrodą w konkursie są dwa egzemplarze pierwszego tomu Sword Art Online autorstwa Rekiego Kawahary, wydane nakładem wydawnictwa Kotori.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Osoby niepełnoletnie spełniające pozostałe wymogi określone w pkt. 7 ust. 1 niniejszego regulaminu obowiązane są posiadać pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych (rodziców) na uczestniczenie w konkursie.

8. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane powyżej.

9.1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do 13 grudnia 2014 nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e­‑maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.

9.2. Zwycięzcy konkursu otrzymują w nagrodę egzemplarz ksiażki wskazany w pkt. 5.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

11. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 14 grudnia 2014.

12. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje nagroda, zobowiązuje się do podania organizatorowi, e­‑mailem na adres konkurs@tanuki.pl, adresu, na który należy wysłać nagrodę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia e­‑mailowego o wygranej, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.

13. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na e­‑mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e­‑mailem, nie będą rozpatrywane.

Komentarze

 • Dodaj komentarz
 • Avatar odpowiedzi: 10
  Neeyo 8.12.2014 20:05
  Zróbmy konkurs, w którym można wygrać książkę! Wymagajmy jej znajomości, i to 5 tomów w przód. Walić logikę.
  I nie wyjeżdżać mi tutaj, że można zapoznać się z wiki czy z anime, bo to nie ma sensu, lol.
  Odpowiedz
 • Avatar odpowiedzi: 2
  Danieru 7.12.2014 23:08
  Książka
  Czy książka jest w języku polskim czy w angielskim?
  Odpowiedz
 • Avatar odpowiedzi: 4
  tupitupi 7.12.2014 01:30
  Zgoda?
  Jak ma wyglądać ta zgoda od rodzica? Po prostu napisać, że się ją otrzymało czy jak?
  Odpowiedz
 • Dodaj komentarz