Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Komikslandia

News

Konkurs - do wygrania Alita: Battle Angel - Miasto Złomu

Avellana - 29.11.2018

Pamiętacie książkę, o której niedawno pisaliśmy? Jej świeżutkie egzemplarze właśnie wyjechały z drukarni, zaś dwa z nich trafiły do nas jako nagrody w konkursie…

Zastanawiacie się, czy warto wziąć w nim udział?

Może recenzja napisana przez naszego kolegę redakcyjnego, Diablo, pomoże Wam podjąć decyzję?

A może wolicie sami zapoznać się z fragmentem książki, który udostępniło wydawnictwo?

Nie, to nie były jeszcze pytania konkursowe. Te znajdziecie poniżej:

1. Jak widać w zwiastunie filmu, postać Ality powstała w dużej mierze dzięki pracy komputerów. Jednakże nie poradziłyby sobie one bez żywego człowieka – aktorki, którą technika przechwytywania ruchu pozwoliła przekształcić w nie do końca ludzkiego cyborga. Jak nazywa się ta aktorka?

2. Pat Cadigan to autorka znana, doświadczona i nagradzana nie tylko w rodzinnych Stanach Zjednoczonych. Ile razy otrzymała brytyjską Nagrodę im. Arthura C. Clarke’a?

3. Polscy czytelnicy znają Alitę z mangi wydawanej w latach 2003­‑2005 przez wydawnictwo J.P. Fantastica. Jednakże zarówno tytuł tej mangi, jak i imię głównej bohaterki zaczerpnięto w polskim przekładzie z wydania amerykańskiego. Jak oryginalnie miała na imię Alita?


ZASADY

0. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

1. Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@tanuki.pl.

2. W mailu wraz z odpowiedziami podajcie imię i nazwisko.

3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

4. Na odpowiedzi czekamy do północy 6 grudnia 2018 r.

5. Książki zostaną rozlosowana wśród osób, które udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi.

Zachęcamy do spróbowania szczęścia!


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną „organizatorem”).

2.1. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e­‑mail zawierający imię i nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane powyżej, potwierdzając w ten sposób udział w konkursie.

2.2. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w sposób inny niż w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które nie dotarły do organizatora, lub dotarły po dniu 6 grudnia 2018 r.

2.3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko jeden e­‑mail z treścią określoną w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Kolejne e­‑maile nie będą uwzględniane.

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

5. Nagrodą w konkursie są dwa egzemplarze książki Alita: Battle Angel – Miasto Złomu Pat Cadigan.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane powyżej.

9.1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do 6 grudnia 2018 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e­‑maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.

9.2. Zwycięzca konkursu otrzymuje w nagrodę książkę wskazaną w pkt. 5.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

11. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 7 grudnia 2018 r.

12. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje nagroda, zobowiązuje się do podania organizatorowi, e­‑mailem na adres konkurs@tanuki.pl, adresu, na który należy wysłać nagrodę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia e­‑mailowego o wygranej, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.

13. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na e­‑mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e­‑mailem, nie będą rozpatrywane.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

Brak komentarzy.

  • Dodaj komentarz