Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Zapraszamy na Discord!

News

Pilne! Zmiana adresu mailowego dla recenzentów, spowodowana problemami technicznymi naczelnego Tanuki Anime

Crack - 9.01.2011

Aby usprawnić oraz ułatwić kontakty Redakcji z recenzentami, a także zapobiec wszelkim niedogodnościom związanym z losowymi problemami technicznymi czy sprzętowymi poszczególnych redaktorów, wprowadzamy nowy adres mailowy — recenzje@tanuki.pl.

Prosimy, by od dzisiaj wszelkie teksty, przeznaczone zarówno na Tanuki Anime jaki i Tanuki Manga, przesyłać właśnie pod ten adres, w tytule zawierając „[anime]" — jeśli jest to recenzja anime, oraz „[manga]" — w przypadku recenzji mangi lub tomiku (bez cudzysłowu).


PS Ze względu na przejściowe i dosyć niespodziewane problemy z siecią naszego Redaktora naczelnego, prosimy wszystkie osoby, które przesłały na jego adres teksty w terminie od 24.12.2010 do 09.01.2011 o powtórne ich przesłanie na wyżej podanego maila.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

Brak komentarzy.

  • Dodaj komentarz