Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Studio JG

News

Konkurs - do wygrania Zniewolony książę

Avellana - 12.05.2018

Trzeci tom w planach, drugi tom w tłumaczeniu, pierwszy tom w drukarni! Premiera Zniewolonego księcia już za kilka dni, podczas Pyrkonu oraz Warszawskich Targów Książki, dlatego też wycyganiliśmy od Wydawnictwa obietnicę, że jeden z nowiutkich tomików trafi jako nagroda na nasz konkurs.

Przyznajemy, że pytania okazały się pewnym wyzwaniem. Akcja powieści dzieje się w świecie fikcyjnym (acz mocno inspirowanym), o treść pytać na razie nie możemy, bo zakładamy, że przyszli czytelnicy nie mają szklanej kuli ani też ochoty dostać nisko lecącymi spoilerami… Po odsianiu pomysłów w rodzaju „Gdyby akcja tej książki rozgrywała się w Polsce, to jak miałby na imię Laurent?” zostaliśmy z zestawem praktycznym: coś o wydawcy, coś o autorce, coś związanego z czasami, które stanowiły wyraźną inspirację dla niej. Zapraszamy do zabawy!

A oto pytania:

1. Motywy boys' love nie są współczesnym wymysłem, o czym przekona się każdy, kto sięgnie po jakąkolwiek mitologię (w wersji nieco bardziej zaawansowanej od szkolnej). Sięgnijmy choćby do starożytnej Grecji… Jak miał na imię ukochany Zeusa, królewicz trojański, którego orzeł porwał na Olimp?

2. Bohaterom yaoi także zdarza się oglądać świat przez kraty. Akcja której mangi z tego gatunku, wydawanej przez Studio JG, dzieje się w amerykańskim więzieniu?

3. Zniewolony książę to także ciekawy przykład tego, że tradycyjna ścieżka wydawnicza to nie jedyna droga do sławy – trafił najpierw do internetu, a dopiero potem na papier. Jak nazywa się platforma internetowa, na której C.S Pacat pierwotnie opublikowała swoją powieść?

4. A żeby Wam wszystkim nie było za łatwo… W starożytnym Rzymie chorych niewolników często porzucano w Świątyni Eskulapa na Wyspie Tyberyjskiej. Podaj imię cesarza, który wprowadził prawo wyzwalające tych, którym udało się wyzdrowieć.


ZASADY

0. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

1. Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@tanuki.pl.

2. W mailu wraz z odpowiedziami podajcie imię i nazwisko.

3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

4. Na odpowiedzi czekamy do północy 17 maja 2018 r.

5. Książka zostanie rozlosowana wśród osób, które udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi.

Zachęcamy do spróbowania szczęścia!


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną „organizatorem”).

2.1. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do w terminie do dnia 17 maja 2018 r. wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e­‑mail zawierający imię i nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane powyżej, potwierdzając w ten sposób udział w konkursie.

2.2. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w sposób inny niż w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które nie dotarły do organizatora, lub dotarły po dniu 17 maja 2018 r.

2.3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko jeden e­‑mail z treścią określoną w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Kolejne e­‑maile nie będą uwzględniane.

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

5. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz książki Zniewolony książę C.S. Pacat.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane powyżej.

9.1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do 17 maja 2018 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e­‑maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.

9.2. Zwycięzca konkursu otrzymuje w nagrodę książkę wskazaną w pkt. 5.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

11. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 18 maja 2018 r.

12. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje nagroda, zobowiązuje się do podania organizatorowi, e­‑mailem na adres konkurs@tanuki.pl, adresu, na który należy wysłać nagrodę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia e­‑mailowego o wygranej, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.

13. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na e­‑mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e­‑mailem, nie będą rozpatrywane.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

Brak komentarzy.

  • Dodaj komentarz