Tanuki

Tanuki.pl

Wyszukiwarka

Tokki - sklep internetowy

News

Konkurs - do wygrania wejściówki na premierowe seanse Czerwonego żółwia

Avellana - 13.06.2017

Jak może pamiętacie, nie tak dawno temu informowaliśmy, że w tym miesiącu na ekrany polskich kin wchodzi film animowany Czerwony żółw. Jeśli Was ta informacja zaciekawiła, mamy miłą wiadomość: dystrybutor tej produkcji, Gutek Film, przekazał nam wejściówki na pokaz premierowy.

Do wygrania są wejściówki na dowolny pokaz w weekend premierowy 23­‑25 czerwca:

 • 2x podwójna wejściówka do Kina Muranów w Warszawie
 • 2x podwójna wejściówka do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu

ZASADY

0. Zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

1. Odpowiedzi wysyłajcie na adres konkurs@tanuki.pl.

2. W e­‑mailu wraz z odpowiedziami podajcie imię i nazwisko.

3. W temacie lub w treści e­‑maila wskażcie, czy interesuje Was pokaz w Warszawie, czy we Wrocławiu. (Odpowiedzi bez tej informacji będą dyskwalifikowane!).

4. Na odpowiedzi czekamy do północy 18 czerwca 2017 r.

5. Wejściówki otrzymają cztery osoby wylosowane spośród uczestników, którzy udzielą największej liczby poprawnych odpowiedzi.

PYTANIA

Pierwsze pytanie wygląda na proste:
1. W jakiej kategorii film Czerwony żółw otrzymał nominację do Oscara?

Skoro jesteśmy przy rozbitkach:
2. Jak nazywał się towarzysz sławnego książkowego rozbitka, którego losach poznajemy w powieści Daniela Defoe?

Dla wielbicieli żółwich ciekawostek też mamy pytanie:
3. Angielski żeglarz James Cook w 1777 znalazł na Madagaskarze żółwia, którego podarował królewskiej rodzinie Tonga. Jak ten żółw miał na imię?

Wracamy jeszcze na chwilę do twórcy Czerwonego żółwia:
4. Reżyserem Czerwonego żółwia jest Michael Dudok de Wit. Podaj przynajmniej dwa inne filmy, przy których pracował jako reżyser.

I na deser coś wymagajacego poszperania wśród staroci:
5. W jakiej powieści francuskiego pisarza powieści fantastyczno­‑naukowych i podróżniczych, Juliusza Verne'a, bohaterowie podczas ucieczki z niewoli rozbijają się na bezludnej wyspie?


REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest przez Małgorzatę Kaczarowską (dalej zwaną „organizatorem”).

2.1. Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto do w terminie do dnia 18 czerwca 2017 r. wyśle na adres konkurs@tanuki.pl e­‑mail zawierający imię i nazwisko oraz odpowiedzi na pytania konkursowe opublikowane powyżej, potwierdzając w ten sposób udział w konkursie.

2.2. Odpowiedzi na pytanie nadsyłane w sposób inny niż w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane. Nie będą również uwzględniane odpowiedzi, które nie dotarły do organizatora, lub dotarły po dniu 18 czerwca 2017 r.

2.3. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wysłać tylko jeden e­‑mail z treścią określoną w pkt. 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. Kolejne e­‑maile nie będą uwzględniane.

3. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do posiadania aktywnej skrzynki pocztowej, w celu komunikowania się z organizatorem.

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

5. Nagrodą w konkursie są cztery podwójne wejściówki na pokaz filmu Czerwony żółw, na dowolny pokaz w dniach 23­‑25 czerwca 2017 r., odpowiednio w Kinie Muranów w Warszawie (dwie wejściówki) oraz w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu (dwie wejściówki).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestników konkursu nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7.1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, które w dniu ogłoszenia niniejszego konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania opublikowane powyżej.

9.1. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która do 18 czerwca 2017 r. nadeśle na adres określony w pkt. 2 niniejszego regulaminu e­‑maila zawierającego największą ilość prawidłowych odpowiedzi. W przypadku, jeżeli największa ilość odpowiedzi zostanie udzielona przez więcej niż jednego uczestnika konkursu, zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze losowania pomiędzy tymi uczestnikami.

9.2. Zwycięzcy konkursu otrzymują w nagrodę podwójne wejściówki wskazane w pkt. 5.

10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w niniejszym regulaminie. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

11. Informacja o wynikach konkursu opublikowana zostanie na stronie tanuki.pl w dniu 19 czerwca 2017 r.

12. Uczestnik konkursu, któremu przysługuje nagroda, zobowiązuje się do podania organizatorowi, e­‑mailem na adres konkurs@tanuki.pl, adresu, na który należy wysłać nagrodę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia e­‑mailowego o wygranej, pod rygorem odebrania prawa do nagrody.

13. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na e­‑mailem nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie, jak również w inny sposób niż e­‑mailem, nie będą rozpatrywane.

Komentarze

 • Dodaj komentarz
 • Avatar odpowiedzi: 1
  kumalski 15.06.2017 23:06
  9.2. Zwycięzca konkursu otrzymuje w nagrodę egzemplarz gry wskazany w pkt. 5.

  no chyba jednak nie
  Odpowiedz
 • Dodaj komentarz